نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "رونق تولید"، باید برای شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی تسهیلات لازم را فراهم کنیم. تعامل و مشارکت بیشتر مسئولین و فعالان عرصه دارو و تجهیزات پزشکی در سال 98 با توجه به شدت تحریم ها ضرورت دارد. همایش معاونین غذا و داروی سراسر کشور با حضور رییس سازمان غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی کاشان از امروز به مدت دو روز آغاز به کار کرد. رییس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: با توجه به نامگذاری ...