تولید محصول سرقلم مونوپلار ال هوک یکبار مصرف برای اولین بار در ایران در سال رونق تولید برای اولین بار در ایران در سال رونق تولید محصول سرقلم مونوپلارال هوک یکبار مصرف توسط شرکت نیاکان رونق پارس به مرحله تولید رسید و موفق به اخذ پروانه ساخت گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی طی گزارشی اعلام کرد: برای اولین بار در ایران در سال رونق تولید، محصول سرقلم مونوپلار ال هوک یکبار مصرف به مرحله تولید رسید و موفق به اخذ پروانه ساخت گردید. براین اساس این ...