تحریم های یکجانبه و ناعادلانه بر پوشش همگانی

تحریم

تحریم های یکجانبه و ناعادلانه بر پوشش همگانی سلامت اثر می گذارد وزیر بهداشت گفت: ما متعهد به اطمینان از دسترسی همه افراد به بسته جامع با کیفیت و موثر خدمات سلامت بدون تحمل مشکلات مالی هستیم و گزارش مشترک وزارت بهداشت ایران و سازمان جهانی بهداشت در زمینه نقشه راه دستیابی به پوشش همگانی سلامت دیروز منتشر شد. به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در هفتاد و دومین مجمع جهانی سلامت که در ژنو برگزار شد، اظهار داشت: تحریم های یکجانبه و ناعادلانه قطعاً بر تلاش های پوشش همگانی سلامت در زمینه دسترسی به داروها، خدمات پیشرفته مراقبت بهداشتی و تکنولوژی ...

مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا شد

وزارت بهداشت

وزیر بهداشت در حکمی، دکتر محسن اسدی لاری را در سمت خود به عنوان مدیرکل همکاری های بین­ الملل وزارت بهداشت، ابقا کرد. به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است؛ جناب آقای دکتر محسن ا­سدی لاری باتوجه به سوابق ارزنده جنابعالی­، بدینوسیله به عنوان مدیرکل همکاری های بین ­الملل ابقا می‌شوید. امید است با هماهنگی معاونین محترم و کلیه مدیران و بخش­های مرتبط در داخل و خارج از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با اتکال به خداوند و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید در انجام امور و وظایف محوله موفق باشید. حسب شیوه ...