ثبت نام در کارگاه های علمی آموزشی اداره کل تجهیزات پزشکی

ایران هلث

نحوه ثبت نام در کارگاه های علمی آموزشی اداره کل تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران هلث 2019/ ارائه گواهینامه معتبر شرکت در دوره مهندس مهدوی نحوه ثبت نام در کارگاه های علمی آموزشی اداره کل تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران هلث 2019 را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی و مسئول هماهنگی نمایشگاه های داخلی و خارجی حوزه تجهیزات پزشکی گفت: به منظور پر بار کردن سطح نمایشگاه بین المللی ایران هلث 2019 و با توجه به حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی از سراسر کشور در نمایشگاه مذکور، ...

موارد درخواستی از تولیدکنندگان به منظور برنامه ریزی

تولیدکنندگان

لزوم ارسال موارد درخواستی از سوی تولیدکنندگان به منظور برنامه ریزی جهت تأمین ارز مورد نیاز تولیدات داخل تا تاریخ اطلاعیه ارسال موارد از سوی تولیدکنندگان جهت تأمین ارز مورد نیاز تولیدات داخل منتشر شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس روح الله مزینانی معاون اجرایی و برنامه‌ ریزی اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی گفت: با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مجدد و پیگیری ارز مورد نیاز تولیدکنندگان جهت مواد اولیه و قطعات ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، ضروری است تا شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، نیازهای ارزی خود را در قالب فایل اکسل ...