همکاری با ما

مراحل همکاری با ما به شرح ذیل می باشد

مشخص کردن نوع همکاری

در این مرحله باید با توجه به فعالیت های کلی شرکت و اطلاعیه ها و برنامه های آنی که در اخبار سایت درج می شود نوع همکاری خود را مشخص کنید

1

بررسی کلی همکاری و تهیه مستندات

در این مرحله باید شما نوع همکاری را به صورت دقیق بررسی کنید و از نظر مالی و بازار کار مستنداتی را برای جلسه حضوری در شرکت با مدیران عامل شرکت تهیه کنید

2

رفتن به برگه ی همکاری ما

وارد سایت شوید و از منوی بالای سایت گزینه همکاری با را انتخاب کنید در این صفحه فرم همکاری با ما موجود می باشد

3

وارد کردن اطلاعات در فرم و ارسال آن

فرم همکاری با ما را با اطلاعات دقیق پر کنید و همراه با یک سری مستندات کلی برای ما آپلود کنید و دکمه ارسال را بزنید

4

بررسی فرم شما و تماس و برگزاری جلسه

همکاران ما فرم شما و اطلاعات شما را بررسی می کنند و در صورت تایید برای تشکیل جلسه با شما تماس می گیرند

5

حضور شما در جلسه به همراه مستندات

در ساعت و روز مشخص که به شما اطلاع داده شده در مکان مشخص همراه با مستندات حضور یابید برای نهایی کردن همکاری با ما

6