درباره ی سپید جامگان البرز ایرانیان

درباره ی سپید جامگان


پیام مدیرعامل

حوزه بهداشت و درمان به عنوان یکی مهمترين زيرساخت های کشور هنگامي كه از سرمايه انسانی و افکار بلند و نوآور با توان علمي بالا، متخصص و ديدگاهی همراه با خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد زمينه ساز رشد، بالندگي، توسعه و ايجادکننده اقتصادی پويا می شود. چشم انداز ما در شرکت سپید جامگان البرز ایرانیان، همواره با تمرکز بر نخبه گرایی و استفاده از توانایی های علمی و دانشی، تلاش مجدانه جهت نیل به اهداف متعالی در عرصه بهداشت و درمان کشور، به عنوان عضوی از جامعه جهانی است و در یک کلام، پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری بدلیل حضور مؤثر و موفق شرکتهایی است که موجبات رشد تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه و ایجاد اشتغال را فراهم ساخته اند. ما بر این باوریم که با کار و تلاش در کنار یکایک سرمایه‌های انسانی شرکت سپیدجامگان البرز ایرانیان می توانیم زمینه رشد و گسترش بخش ها و زیرساخت های مختلف بهداشتی و درمانی و سرمایه گذاری های دانشی و تجاری سازی ایده های نو، توسعه اقتصاد فناورانه و دانش بنیان را فراهم کرده و با سلاح علم و آگاهی در سنگر جهاد، گامی هر چند کوچک اما استوار و خلاق در جهت شکوفایی، بالندگی اقتصاد و اشتغال پایدار و همچنین رفع نیازمندیهای درمانی این مرز و بوم برداریم. امید است با حرکت در جهت تدوین و اجرای سیاست های راهبردی روزآمد، به سوی چشم انداز تعریف شده در خط مشی سپیدجامگان البرز ایرانیان و ارزش آفرینی و کسب رضایت پایدار عموم ذینفعان حاصل گردد.چشم انداز های شرکت

ما برآنیم که پیشرو در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین اجرای پروژه های درمانی در ایران و جهان جهت خدمت به جامعه بشری و صلح جهانی باشیم و تلاش ما مبتنی بر برخورداری از منابع انسانی خلاق و نوآور، با توانمندی علمی و مدیریتی برجسته خواهد بود.موضوع ماموریت

ماموریت ما به عنوان یک شرکت پزشکی و آزمایشگاهی، پیشرو در ارائه خدمات درمانی و همچنین فعالیت در حوزه های دانشی و تجاری سازی ایده های درمانی نو در عرصه های حاصل از نتایج تحقیقات صاحبان سرمایه های فکری و نخبگان علمی ، و ارزش آفرینی مستمر برای ذینفعان با توسعه اقتصاد دانش بنیان در جهت رفع نیازمندیهای درمانی کشور است. در این راستا متعهد میشویم تا با بهره گیری از پرسنل متعد و کوشا و متخصص ایده های خلاق و طرح های ناب و سازنده را در محیطی آکنده از صداقت ، انصاف و همدلی ، گامی در توسعه خدمات رسانی درمانی و بهداشتی به مردم عزیز این مرز و بوم برداریم.معرفی شرکت

خلق ارزش و کیفیت در ارائه خدمات در شرکت سپید جامگان البرز ایرانیان از طریق مراکز بهداشتی و درمانی و با به کارگیری منابع انسانی متخصص و متعهد به مردم این مرز و بوم ارائه می شود. شرکت سپید جامگان البرز ایرانیان به عنوان شرکت فعال در زمینه بهداشت و درمان، با تجربه بیش از شش سال از آغاز فعالیت خود تا کنون در راستای ماموریت خود که همان فعالیت در حوزه بهداشت و درمان و فناوری های پیشرفته، تسریع خدمات رسانی در این حوزه، با همکاری مراکز تحقیقاتی، مجامع دانشگاهی، نهادها و سازمان های مختلف و با تکیه بر تیم مجرب و متخصص و توان مدیریتی بالا و استفاده مستمر از دانش و تجربه محققان و نخبگان علمی ومشاوران متخصص گام های تاثیر گذاری در حوزه بهداشت و درمان برداشته است.