همزمان با هفته سلامت، نشست تخصصی کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، چالش ها و راهکارهای ساماندهی در حاشیه کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزار شد.

محمدعلی حیدری از برگزاری نشست تخصصی کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، چالش ها و راهکارهای ساماندهی در حاشیه کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارش داد.

به گزارش وبدا، محمدعلی حیدری رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی از برگزاری نشست تخصصی کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، چالش ها و راهکارهای ساماندهی در حاشیه کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران با حضور کارشناسان و مسئولین ادارات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در قالب پنلهای تخصصی کنگره در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارش داد.
وی افزود: مطابق برنامه اعلام شده به کنگره و در راستای افزایش تعاملات سازنده اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با ذینفعان، موضوعات ارائه شده از سوی کارشناسان و مسئولین ادارات بر مبنای آنچه مورد نیاز ذینفعان به خصوص آزمایشگاه های تشخیص پزشکی بوده است مطرح و ارائه گردید.

حیدری بیان کرد: این موضوعات شامل ، الزامات فنی و فرآیند ثبت تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی در جمهوری اسلامی ایران ، روال صدور پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ، تغییرات کلیدی قوانین اتحادیه اروپا در خصوص وسایل IVD ، نقش تعامل آزمایشگاه ها با اداره کل تجهیزات پزشکی در ارتقاء کیفیت و بهبود سلامت جامعه ، معرفی سامانه های گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی و خدمات پس از فروش شرکت ها و نقش تکنولوژی های نوین در ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی بود که در پایان نشست نیز پنل پرسش و پاسخ انجام شد.

لازم بذکر است کنگره بین المللی و هفدمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، فروردین ماه هر سال با شرکت متخصصین حوزه های مختلف آزمایشگاهی تشخیصی از ایران و سایر کشورها برگزار می شود.