در سامانه جدید ثبت و صدور پروانه ساخت تولید داخل، اولین پروانه ساخت الکترونیکی جایگزین پروانه ساخت فیزیکی صادرشد.

با صدور اولین پروانه ساخت الکترونیکی برای تولید تجهیزات پزشکی، بخشی دیگر از سیاست ها و برنامه های اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای تسهیل در روند صدور پروانه ساخت انجام شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: اولین سامانه ثبت و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی در سال اوسط سال ۱۳۹۵ رونمایی شد و پس از طی مراحل فنی و تایید محصول بصورت الکترونیکی، صدور پروانه ساخت بصورت فیزیک انجام و تحویل تولیدکننده می گردد. با عنایت به بروزرسانی و بهره برداری از سامانه جدید ثبت و صدور پروانه ساخت تولید داخل، از این پس صدور پروانه ساخت الکترونیکی جایگزین صدور پروانه ساخت فیزیکی می گردد.

وی افزود: با صدور اولین پروانه ساخت الکترونیکی برای تولید تجهیزات پزشکی در سامانه جدید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ، بخشی دیگر از سیاست ها و برنامه های اداره کل تجهیزات پزشکی در راستای تسهیل در روند صدور پروانه ساخت انجام شد.

مهندس مختاری گفت: با راه اندازی این سیستم، شرکت های متقاضی دریافت پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، پس از ثبت پرونده در سامانه ثبت و صدور پروانه ساخت در پورتال imed.ir و تایید نهایی، نیازی به ارسال درخواست از سوی متقاضی برای صدور پروانه نخواهند بود و پروانه ساخت، پس از تایید رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی و پرداخت هزینه توسط متقاضی (مطابق تعرفه مصوب دولت بر اساس ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت) صادر می گردد.

رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی در پایان گفت: تحقق دولت الکترونیک، سرعت در صدور پروانه ساخت، کمتر شدن بروکراسی اداری، منظم تر شدن روال صدور پروانه و ایجاد ارتباط بیشتر بین پروانه ساخت و کد ثبت IRC محصولات تولیدی، از مزایای سامانه جدید ثبت و صدور پروانه تولید داخل می باشد.

لازم به ذکر است تصویر پروانه ساخت صادر شده و لیست های پیوست آن در پورتال imed.ir (بخش استعلام تولید کنندگان دارای پروانه ساخت) بصورت برخط قابل نمایش و استعلام می باشد.